Informacja na temat formularza PCC-3 | Czynny żal wzór PCC-3

Informacja na temat formularza PCC-3

Formularz PCC-3, znany również jako czynny żal wzór PCC-3, jest dokumentem wymaganym przez Urząd Skarbowy w celu
zgłoszenia czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W niniejszym artykule przedstawimy
informacje dotyczące tego formularza, jego zastosowania oraz związanych z nim obowiązków i procedur.

Czynny żal wzór PCC-3 – czym jest?

Czynny żal wzór PCC-3 to odpowiedni formularz do wypełnienia w przypadku, gdy chcemy zgłosić czynność opodatkowaną
PCC. Jest to narzędzie, które umożliwia podatnikowi dokonanie zgłoszenia w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
prawa.

Czynności zgłaszane przy użyciu formularza PCC-3

Za pomocą czynnego żalu wzór PCC-3 można zgłaszać różne czynności opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
takie jak:

  • Zbycie nieruchomości
  • Umowa darowizny
  • Umowa użyczenia
  • Umowa o zamianę
  • Umowa spółki cywilnej
  • Umowa przedwstępna
  • Umowa o udzielanie wsparcia finansowego

Kiedy należy złożyć formularz PCC-3?

Formularz PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia zawarcia umowy. Warto
pamiętać, że w przypadku, gdy umowa została zawarta za pośrednictwem dokumentu notarialnego, termin liczony jest od
daty sporządzenia aktu.

Jak wypełnić czynny żal wzór PCC-3?

Aby wypełnić czynny żal wzór PCC-3, należy skorzystać z odpowiednich rubryk na formularzu. Poniżej przedstawiamy
podstawowe informacje dotyczące niektórych z tych rubryk:

Rubryka 3 – Tłumaczenie czynności na język angielski

W tej rubryce należy wpisać tłumaczenie czynności na język angielski. Jeżeli czynność nie wymaga tłumaczenia, rubryka
zostaje pusta.

Rubryka 9 – Numer księgi wieczystej lub KW

W przypadku zbycia nieruchomości, należy wpisać w tej rubryce numer księgi wieczystej lub KW odpowiedniej nieruchomości.

Rubryka 12 – Sprzedający lub darodawca

Należy podać imię i nazwisko (nazwę), PESEL (NIP) oraz adres sprzedającego lub darodawcy.

Rubryki 16 i 17 – Kupujący lub obdarowany

W rubrykach 16 i 17 należy wpisać imię i nazwisko (nazwę), PESEL (NIP) oraz adres kupującego lub obdarowanego.

  Franczyzobiorca - Kim jest i jak działa?

Podsumowanie

Formularz PCC-3, czyli czynny żal wzór PCC-3, jest niezbędnym dokumentem przy zgłaszaniu czynności opodatkowanych
podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Poprzez właściwe wypełnienie i terminowe złożenie tego formularza, można
uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych wynikających z niestosowania się do obowiązujących przepisów podatkowych.
Pamiętajmy zatem o odpowiednim uzupełnieniu czynnego żalu wzór PCC-3 i złożeniu go w urzędzie w terminie.