Koszt założenia spółki z o.o. – Informacje, Porady i Wskazówki

Koszt założenia spółki z o.o. – Wstęp

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest jednym z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. oferuje wiele korzyści, takich jak ograniczenie odpowiedzialności właścicieli czy łatwość przekształcania struktury własnościowej. Jednak, przed rozpoczęciem procesu założenia spółki z o.o., warto dobrze zrozumieć wszystkie związane z tym koszty.

Jakie są koszty założenia spółki z o.o.?

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

· Opłata rejestracyjna w wysokości 500 zł
· Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł

Umowa spółki z o.o.

· Koszt sporządzenia umowy spółki przez notariusza – zależny od wartości kapitału zakładowego (zazwyczaj około 1-1,5% wartości kapitału zakładowego)
· Koszt wydrukowania i sporządzenia umowy spółki – zależny od ilości stron i skomplikowania umowy (szacunkowo 200-500 zł)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

· Opłata PCC od umowy spółki z o.o. – 0,5% wartości kapitału zakładowego (minimalnie 250 zł)

Koszt założenia i opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

· Opłata za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 0 zł (nieobowiązkowe, ale zalecane)
· Koszt założenia i opłata za wpis do CEIDG przez przedsiębiorstwo notarialne, kancelarię lub biuro rachunkowe – zazwyczaj około 200-400 zł

Koszty dodatkowe

· Koszt uzyskania niezbędnych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności) – zmienne, zależne od kosztów wystawienia tych dokumentów
· Koszty doradztwa prawno-podatkowego – zmienne, zależne od zakresu usług
· Inne koszty związane z administracyjnymi procedurami założenia spółki – trudne do oszacowania, zazwyczaj zależne od indywidualnych okoliczności

Koszt założenia spółki z o.o. – Podsumowanie

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) wiąże się z pewnymi kosztami, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu. Opłaty rejestracyjne, koszty sporządzenia umowy spółki, podatki oraz koszty dodatkowe powinny być uwzględnione w budżecie założenia spółki z o.o. Również, warto zaznaczyć, że te koszty mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i specyfiki danej spółki.

  Rezygnacja z umowy zlecenia - Informacje i Wskazówki

Przy planowaniu założenia spółki z o.o., zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje i odpowiednie porady dotyczące kosztów oraz procedur założenia spółki z o.o.