Nota korygująca a faktura korygująca – Co warto wiedzieć?

Nota korygująca a faktura korygująca – Co warto wiedzieć?

Nota korygująca a faktura korygująca to dwa istotne dokumenty wykorzystywane w procesach księgowych. Chociaż mogą wydawać się podobne, mają jednak różne zastosowania i cel. W tym artykule dowiecie się, czym się różnią i jak poprawnie korzystać z tych dokumentów. Zapraszamy do lektury!

Nota korygująca – co to jest?

Nota korygująca, czasami nazywana również notą korygującą, to dokument służący do wprowadzenia zmian w fakturze. Może być wykorzystywana, gdy wystawiona faktura zawiera błędy lub wymaga modyfikacji. Nota korygująca powinna precyzyjnie określić, jakie zmiany zostały wprowadzone oraz jaki efekt ma to na kwotę dokumentu.

Ważne informacje, które powinny znaleźć się w notatce korygującej to:

 • Numer faktury, do której odnosi się nota korygująca
 • Data wystawienia
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy wystawcy
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy
 • Dane identyfikacyjne obu stron
 • Dokładny opis błędów lub zmian
 • Kalkulacja nowej kwoty do zapłaty (jeśli dotyczy)

Prawidłowe wypełnienie i zastosowanie noty korygującej

Aby notatka korygująca była ważna, powinna zostać podpisana przez wystawcę oraz odbiorcę. Jest to potwierdzenie zgody na wprowadzenie zmian i służy jako dokument, który może być wykorzystywany podczas kontroli księgowej.

Nota korygująca może być stosowana w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Zmiana ceny jednostkowej lub ilości towaru
 • Korekta danych klienta lub dostawcy
 • Usuwanie błędów podatkowych

Faktura korygująca – co to jest?

Faktura korygująca, podobnie jak nota korygująca, służy do dokonywania poprawek w wystawionej fakturze. Różnica polega na tym, że faktura korygująca jest nowym dokumentem i zastępuje fakturę oryginalną.

Ważne elementy, które powinny znajdować się na fakturze korygującej:

 • Numer faktury korygującej
 • Data wystawienia
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy wystawcy
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy
 • Dane identyfikacyjne obu stron
 • Dokładny opis błędów lub zmian
 • Kwoty podatków i łącznie do zapłaty (jeśli dotyczy)
  Zwolnienie z VAT na podstawie przepisów prawnych - Informacje dla przedsiębiorców

Zastosowanie faktury korygującej

Faktura korygująca może być wykorzystana w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Zmiana stawki podatku
 • Usuwanie błędów w danych podatkowych
 • Modyfikacja wartości towarów lub usług

Kiedy stosować notę korygującą, a kiedy fakturę korygującą?

Aby wybrać odpowiedni dokument (notę korygującą lub fakturę korygującą), należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Małe poprawki lub drobne zmiany w fakturze mogą być wprowadzane za pomocą noty korygującej
 • Gdy występują większe zmiany w fakturze, konieczne jest wystawienie faktury korygującej
 • Faktura korygująca może zastąpić pierwotną fakturę

Podsumowanie

Nota korygująca a faktura korygująca to ważne dokumenty używane w procesach księgowych. Prawidłowe wypełnienie i stosowanie tych dokumentów jest niezbędne dla zachowania dokładności i poprawności ksiąg rachunkowych. Nota korygująca służy do wprowadzania zmian w fakturze, podczas gdy faktura korygująca jest nowym dokumentem zastępującym fakturę oryginalną. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego dokumentu zależy od rodzaju zmian, które chcesz wprowadzić. Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi każdego dokumentu oraz ich prawidłowe wypełnienie przyczynią się do zachowania prawidłowej księgowości w Twojej firmie.