Skuteczna pozorna likwidacja stanowiska pracy – Informacje i porady

Skuteczna pozorna likwidacja stanowiska pracy

Pozorna likwidacja stanowiska pracy jest terminem, który ostatnio zyskał na popularności wśród przedsiębiorców i pracowników. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której pracodawca będzie próbował zredukować koszty poprzez wyeliminowanie etatów. W rzeczywistości jednak, wiele firm stosuje strategię pozornej likwidacji stanowiska pracy. Czym dokładnie ta strategia się charakteryzuje i jakie są możliwości jej skutecznego zastosowania? W tym artykule przedstawimy informacje na ten temat.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – Definicja

Pozorna likwidacja stanowiska pracy polega na sytuacji, w której pracodawca ogłasza formalną redukcję etatów. Może to być wykonane na przykład poprzez wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem lub obniżenie jego godzin pracy. Jednak celem takiej operacji często nie jest wyłącznie redukcja kosztów, ale raczej przekształcenie dotychczasowego stanowiska pracy w inny kształt lub formę umowy.

Zastosowanie pozornej likwidacji stanowiska pracy

Taktyka pozornej likwidacji stanowiska pracy może być stosowana z różnych powodów. Oto kilka przykładów:

  • Pracodawca planuje zmniejszyć etat na danym stanowisku, ale nie chce wywoływać niepokoju wśród pracowników
  • Przygotowanie do restrukturyzacji lub wprowadzenia nowych zasad pracy w firmie
  • Przesunięcie pracownika z jednego stanowiska na inne, bez konieczności wypowiadania umowy o pracę
  • Ograniczenie kosztów poprzez zamianę umowy o pracę na umowę zlecenie lub umowę o dzieło
  • Utrzymanie elastyczności w organizacji poprzez szybkie przekształcenie stanowiska
  • Uniknięcie procesu zwolnień grupowych

Sposoby skutecznej pozornej likwidacji stanowiska pracy

Istnieje kilka sposobów, w jaki pracodawcy mogą przeprowadzić skuteczną pozorną likwidację stanowiska pracy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Zamiana umowy o pracę na inną formę umowy

Pracodawca może zaoferować pracownikowi inną formę umowy, taką jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Obie strony muszą jednak pamiętać o konsekwencjach takiej zamiany w kontekście praw pracowniczych.

Przesunięcie do innej jednostki organizacyjnej

Pracownik może zostać przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej w firmie, gdzie będzie mógł realizować inne zadania. W ten sposób formalnie likwiduje się stary etat, jednocześnie tworząc nowe stanowisko pracy.

  Dwie umowy zlecenie a składki ZUS - informacje i zrozumiały język

Szkolenia i rozwój

Pracodawca może skorzystać z pozornej likwidacji stanowiska pracy jako pretekstu do przekazania pracownikowi nowych umiejętności poprzez szkolenia i rozwój. Jest to korzystne zarówno dla firmy, która pozyskuje pracownika o szerszym zakresie kompetencji, jak i dla samego pracownika, który zyskuje nowe umiejętności.

Przekształcenie części obowiązków na zlecenie

Pracodawca może pod pretekstem pozornej likwidacji stanowiska pracy przenieść pewne obowiązki na umowę zlecenia, co jest związane z mniejszymi kosztami dla firmy.

Podsumowanie

Pozorna likwidacja stanowiska pracy może być przydatną strategią dla pracodawcy w sytuacjach, w których potrzebuje on dostosować organizację do zmieniających się warunków rynkowych. Takie działania mają na celu redukcję kosztów lub dostosowanie struktury pracy w firmie. Jednak zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni być świadomi konsekwencji takiego rozwiązania i zawsze działać zgodnie z obowiązującym prawem pracy.