Umowa o dzieło – jaki podatek? Wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa o dzieło jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umów zawieranych pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Dotyczy ona wykonania określonej pracy intelektualnej, takiej jak napisanie artykułu, wykonanie projektu graficznego czy stworzenie oprogramowania. Jednak wiele osób zastanawia się, jaki podatek należy odprowadzić od takiego typu umowy. Czy umowa o dzieło wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi niż inne formy zatrudnienia? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło, nazywana również umową o dzieło intelektualne, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Zawierana jest na piśmie i określa warunki wykonania określonej pracy intelektualnej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia konkretnego rezultatu, a zleceniodawca do zapłaty umówionej sumy.

Podatki od umowy o dzieło

Podatki od umowy o dzieło są obliczane inaczej niż w przypadku innych form zatrudnienia, takich jak umowa o pracę czy umowa zlecenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dochodu uzyskanego z umowy o dzieło wykonawca odprowadza jedynie podatek dochodowy. Nie podlega on opłacie składek na ubezpieczenia społeczne.

Stawki podatkowe

Wysokość podatku dochodowego od umowy o dzieło zależy od uzyskanego dochodu oraz obowiązującej skali podatkowej. W Polsce istnieje kilka progów podatkowych, z których każdy ma swoją własną stawkę podatkową. Im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatkowa. Poniżej przedstawiamy aktualne stawki podatkowe w Polsce na rok 2021:

  • do 85 528 zł – 17%;
  • powyżej 85 528 zł – 32%.

Obowiązki podatkowe wykonawcy

Wykonawca umowy o dzieło ma obowiązek samodzielnie rozliczać się z fiskusem. W rozliczeniach podatkowych powinien uwzględnić zarówno przychody uzyskane z umowy o dzieło, jak i ewentualne koszty związane z jej wykonaniem. Przykładowymi kosztami mogą być zakup niezbędnych materiałów czy opłacenie pomocy fachowca. Koszty te mogą być odliczone od dochodu, co pozwoli na obniżenie wysokości podatku do zapłaty.

Umowa o dzieło a inne formy zatrudnienia

Różnice między umową o dzieło a umową o pracę

Umowa o dzieło różni się od umowy o pracę przede wszystkim tym, że wykonawca umowy o dzieło jest samodzielny organizacyjnie i nie podlega bezpośrednim poleceniom pracodawcy. Ponadto, umowa o dzieło nie wiąże się z obowiązkiem świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie. Z punktu widzenia podatkowego istotne jest przede wszystkim rozliczanie się z fiskusem – w przypadku umowy o pracę pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, a pracownik płaci podatek dochodowy.

  Zadatek a zaliczka co jest zwrotne - Informacje i Przykłady

Różnice między umową o dzieło a umową zlecenie

Umowa o dzieło różni się również od umowy zlecenie pod wieloma względami. Umowa zlecenie jest zazwyczaj krótsza i mniej formalna niż umowa o dzieło. Wykonawca umowy zlecenie wykonuje określone czynności określone przez zleceniodawcę, podczas gdy wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego efektu, niezależnie od sposobu jego osiągnięcia. Przez to umowa o dzieło jest bardziej skoncentrowana na rezultacie niż na samym procesie.

Podsumowanie

Umowa o dzieło, choć popularna w wielu dziedzinach, wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi niż umowy o pracę czy umowy zlecenie. Podatek dochodowy stanowi jedyną opłatę podatkową, którą trzeba odprowadzić od przychodu uzyskanego z umowy o dzieło. Wykonawca ma obowiązek samodzielnie rozliczać się z fiskusem i uwzględnić możliwość odliczenia kosztów związanych z realizacją umowy. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji podatkowych.