Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Umowa zlecenie jest jedną z powszechnie stosowanych form umów cywilnoprawnych w Polsce. Dotyczy ona osób wykonywających określone zadania na rzecz zleceniodawcy. Jednak, jak wygląda sprawa z zasiłkiem chorobowym dla osób mających umowę zlecenie? Czy takie osoby mają takie same prawa jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej problematyce bliżej.

Umowa zlecenie – podstawowe informacje

Umowa zlecenie, zwana również umową o dzieło, to umowa cywilnoprawna, której stronami są zleceniodawca i wykonawca. Umowa ta ma na celu określenie warunków i zakresu wykonania określonego zadania.

Umowa zlecenie charakteryzuje się:

  • Samodzielnością wykonawcy – wykonawca umowy zleconej jest samodzielny w zakresie wykonywania określonego zadania.
  • Brakiem podległości służbowej – wykonawca nie podlega bezpośrednio zleceniodawcy i nie ma takiego samych praw i obowiązków jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
  • Ustalonym wynagrodzeniem – wynagrodzenie za umowę zlecenie jest zazwyczaj ustalane w umowie na podstawie wykonanej pracy lub określonej stawki za godzinę pracy.

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Osoby mające umowę zlecenie nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (NFZ), przez co nie mają automatycznego prawa do zasiłku chorobowego w przypadku choroby. Jednak mogą się dobrowolnie ubezpieczyć w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) lub posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. To umowa zlecenie 2.

Co w przypadku choroby?

Jeśli osoba mająca umowę zlecenie choruje, może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, które posiada, jeśli takie posiada. W przypadku braku ubezpieczenia, wykonawca umowy zlecenia będzie musiał samodzielnie pokryć koszty leczenia i nie będzie uprawniony do zasiłku chorobowego.

Jakie są potencjalne rozwiązania?

Osoby mające umowę zlecenie i chcące mieć pewność, że w przypadku choroby będą miały zabezpieczenie finansowe, mogą rozważyć kilka opcji:

  • Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) – osoby mające umowę zlecenie mogą dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ, co umożliwi im dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz zasiłku chorobowego.
  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – istnieje możliwość zabezpieczenia się poprzez prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które w przypadku choroby pokrywa koszty leczenia oraz zapewnia zasiłek chorobowy.
  • Samodzielna oszczędność – osoby mające umowę zlecenie mogą także samodzielnie odkładać środki na wypadek choroby, aby mieć zapewniony dochód w przypadku niezdolności do pracy.
  Umowa o dzieło składka zdrowotna: informacje i zasady

Podsumowanie

Umowa zlecenie jest popularną formą umów cywilnoprawnych w Polsce. Jednak osoby mające umowę zlecenie nie są automatycznie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i nie mają prawa do zasiłku chorobowego. Dlatego ważne jest, aby takie osoby zadbały o odpowiednie zabezpieczenia finansowe w przypadku choroby, na przykład poprzez dobrowolne ubezpieczenie w NFZ lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy, że umowa zlecenie 2 również nie gwarantuje zasiłku chorobowego.