Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie – Informacje podstawowe

Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie – Informacje podstawowe

W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie. Dowiedz się, czym jest to świadczenie, jakie są przysługujące prawem świadczenia pieniężne oraz jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać. Zapraszamy do lektury!

Zwolnienie lekarskie, zwane również L4, jest formalnym potwierdzeniem niezdolności do pracy ze względu na stan zdrowia. Wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego w Polsce jest gwarantowane przez przepisy prawa i stanowi część świadczeń pracowniczych. Oznacza to, że pracownik, który przebywa na L4, otrzymuje wynagrodzenie za czas, w którym nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby lub kontuzji.

Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie – Informacje ogólne

Aby otrzymać wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie, pracownik musi spełniać pewne warunki. Oto kilka najważniejszych informacji:

 1. Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi bez względu na to, czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło.
 2. Wielkość wynagrodzenia zależy od okresu zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie wynosi:
  • 80% podstawy wymiaru pierwszych 33 dni zwolnienia,
  • 70% podstawy wymiaru kolejnych 33 dni zwolnienia,
  • 60% podstawy wymiaru od 67. dnia zwolnienia.
 3. Podstawa wymiaru to przeciętne wynagrodzenie pracownika za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie lekarskie.
 4. Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie nie podlega opodatkowaniu przez Urząd Skarbowy.
 5. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za okres zwolnienia lekarskiego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia zwolnienia lekarskiego.

Warunki otrzymania wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie

Aby otrzymać wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie, pracownik musi spełnić następujące warunki:

 • Pracownik musi dostarczyć pracodawcy oryginał lub odpis zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia.
 • Zwolnienie lekarskie musi zostać wystawione przez lekarza, który posiada odpowiednie uprawnienia do tego celu.
 • Zwolnienie lekarskie musi być wystawione na odpowiednim formularzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Wyposażenie a Środek Trwały - Najbardziej Innowacyjne Rozwiązania dla Twojego Biznesu

Podsumowanie

Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie jest ważnym świadczeniem dla pracowników, które przysługuje im w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub kontuzji. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy spełnić określone warunki, takie jak dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w odpowiednim terminie. Wysokość wynagrodzenia zależy od długości okresu zwolnienia lekarskiego. Pamiętaj, że wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie nie jest opodatkowane i powinno być wypłacane przez pracodawcę w ustalonym terminie.