Wzór rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – Informacje i Porady

Wzór rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W niniejszym artykule przedstawimy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli jesteś pracownikiem lub pracodawcą, który zamierza rozwiązać umowę o pracę w sposób zgody i współpracy, ten wzór będzie dla Ciebie przydatnym narzędziem. Przygotowaliśmy prosty i zrozumiały język, który pozwoli Ci łatwo zrozumieć i zastosować ten wzór w praktyce.

Kiedy można skorzystać z wzoru rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może być wykorzystany w różnych sytuacjach, takich jak:

  • Gdy pracownik i pracodawca chcą zakończyć współpracę w sposób jednomyślny i pokojowy.
  • Gdy pracownik decyduje się na odejście z pracy i chce uniknąć konfliktów z pracodawcą.
  • Gdy pracodawca i pracownik doszli do wniosku, że rozwiązanie umowy o pracę jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Poniżej przedstawiamy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

Pismo rozwiązujące umowę o pracę

DATA: [wstaw datę]

NINIEJSZYM informuję, że w zgodzie i za porozumieniem stron niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą pomiędzy mną, jako pracownikiem, a [wstaw nazwę pracodawcy].

Umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem [wstaw datę rozwiązania umowy].

W związku z tym, proszę o złożenie przyszłych należności wynikających z umowy o pracę na moje konto bankowe, numer konta: [wstaw numer konta].

Zobowiązuję się również do zwrotu wszelkich przedmiotów, dokumentów i materiałów należących do [wstaw nazwę pracodawcy], które są w moim posiadaniu.

Wzór rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 2-3:

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,

[wstaw swoje imię i nazwisko]

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to dobrowolny i wspólny sposób zakończenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Wykorzystanie wzoru rozwiązania umowy o pracę może ułatwić i usprawnić ten proces. Pamiętaj, że przed zastosowaniem wzoru powinieneś skonsultować się z prawnikiem lub działem zasobów ludzkich w celu uzyskania dodatkowych informacji i porad.