Zatrudnienie studenta na umowę o pracę

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę jest coraz popularniejsze w Polsce. W tym artykule omówimy
przepisy dotyczące zatrudnienia studentów, ich prawa i obowiązki, jak również korzyści płynące z tego rodzaju
umowy o pracę.

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę – co to oznacza?

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę oznacza, że student zostaje zatrudniony na pełny etat lub na niepełny
etat, a w zamian otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. Umowa o pracę jest to zatem formalny dokument, który
reguluje prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i studenta.

Korzyści płynące z zatrudnienia studenta na umowę o pracę

 • Stabilność finansowa – zatrudnienie na umowę o pracę daje studentowi możliwość regularnych zarobków, co
  pozwala na większą niezależność finansową.
 • Zdobycie doświadczenia – praca na pełny etat lub niepełny etat daje studentowi szansę na zdobycie
  cennego doświadczenia zawodowego, które może wpłynąć pozytywnie na rozwój kariery.
 • Rozwój umiejętności – zatrudnienie na umowę o pracę pozwala studentowi rozwijać swoje umiejętności i
  zdobywać nowe kompetencje w praktyce.
 • Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę daje studentowi dostęp do ubezpieczenia
  zdrowotnego i społecznego, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilizacji.
 • Dobry start na rynku pracy – posiadanie doświadczenia zawodowego oraz formalnego zatrudnienia na umowę o pracę
  może być znaczącym atutem przy poszukiwaniu dalszej pracy po ukończeniu studiów.

Przepisy dotyczące zatrudnienia studentów

W Polsce istnieją specjalne przepisy regulujące kwestie związane z zatrudnieniem studentów. Oto kilka
istotnych informacji na ten temat:

Limit czasu pracy

W przypadku studentów zatrudnionych na umowę o pracę, obowiązują określone limity czasu pracy. W
ciągu roku kalendarzowego, student nie może pracować więcej niż 35 godzin tygodniowo. W okresie ferii
letnich oraz zimowych, limit ten wzrasta do 40 godzin tygodniowo.

Prawa i obowiązki studenta

 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z umową o pracę i przepisami prawa.
 • Zgłaszanie nieobecności w pracy zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym miejscu zatrudnienia.
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi pracy.
 • Zachowanie poufności informacji dotyczących firmy, klientów, pracowników itp.
 • Przestrzeganie regulaminu pracy i innych obowiązujących w danym miejscu zatrudnienia zasad.
  Śmierć wspólnika spółki cywilnej - Informacje dotyczące spółki cywilnej

Prawa i obowiązki pracodawcy

 • Zapewnienie studentowi umowy o pracę z odpowiednimi warunkami i wynagrodzeniem.
 • Zapewnienie studentowi niezbędnych narzędzi i materiałów do wykonywania pracy.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 • Wypłacanie wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę i terminami wskazanymi w umowie.
 • Zapewnienie studentowi dostępu do informacji na temat firmy oraz przekazywanie niezbędnej wiedzy i
  szkoleń.

Podsumowanie

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę to korzystne rozwiązanie zarówno dla studenta, jak i pracodawcy.
Studenci mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, rozwijać swoje umiejętności, a także zapewnić sobie
stabilność finansową. Przepisy dotyczące zatrudnienia studentów chronią prawa obu stron i umożliwiają
pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym.